یگانگی

          

 

بر قله ایستادم .

آغوش باز کردم .

تن را به باد صبح ،

جان را به آفتاب سپردم .

روح یگانگی

با مهر ، با سپهر ،

با سنگ ، با نسیم ،

با آب ، با گیاه ،

در تار و پود من جریان یافت  !

 

موجی لطیف ، بافته از جوهر جهان ،

تا عمق هفت پرده تن را ز هم شکافت .

” من “ را  ز  تن ربود !

” ما “ ماند ،

            راه یافته در جاودانگی !

/ 0 نظر / 12 بازدید