طنز


مورد داشتیم
طرف نوشته بود"اون که رفته دیگه هیچوقت نمیاد"
یکی رفته زیرش کامنت داده
:حالم از آدمائی که به ظهورامام زمان معتقد نیستن بهم میخوره
:|
من میرم نفت بیارم خودمو آتیش بزنم خـــــــــــــــــــــــــدافس !!!خنده


/ 0 نظر / 9 بازدید