دوبیتی های باباطاهر

دلم میل گل باغ ته دیره   درون سینه‌ام داغ ته دیره بشم آلاله زاران لاله چینم   وینم آلاله هم داغ ته دیره □ به صحرا بنگرم صحرا ته وینم   به دریا بنگرم دریا ته وینم بهر جا بنگرم کوه و در و دشت   نشان روی زیبای ته وینم

/ 0 نظر / 10 بازدید