سه آفتاب

آئینه بود آب .

 

از بیکران دریا خورشید می دمید .

زیبای من شکوه شکفتن را

در آسمان و آینه می دید .

اینک :

سه آفتاب !

/ 0 نظر / 3 بازدید