حس قهرمانی

بچه بودم روزی یه نخ سیگار میخریدم برای مبارزه با دخانیات مینداختم دور ، قالب اوقات بعد از این کار حس بتمن پیدا میکردم !
.

/ 1 نظر / 13 بازدید
ئارام

من هم بچه بودم ی نخ سیگار میخریدم میکشیدم واااای چ حسی میداد[قهقهه]